Med betoning på service

Vi gillar kombinationen av bra service och hantverket som det innebär att göra ett väl utfört målningsarbete. Att alltid hålla vad vi lovar och leverera på utsatt tid är något vi tar för givet. Vi lämnar även en nöjd-kund-garanti på alla våra uppdrag.

Måleriservice Gotland AB ägs och drivs av Henrik Hallin som har ett brett kunnande och många års erfarenhet inom måleribranschen. Idag är vi sex personer som jobbar inom företaget.

Kontakta oss på telefon 0498-212800